Onze diensten

Strategie

Secuzorg staat u graag bij in het uitzetten van een strategie voor uw organisatie voor op de lange termijn. De ervaring leert dat het voor ondernemers, bestuurders en verantwoordelijken lastig is om een visie te creëren richting de toekomst. Er bestaan veel methodes en systemen om het juiste spoor voor uw organisatie te vinden. Secuzorg helpt u hier graag bij en zet haar ervaringen vanuit de praktijk van harte in.

Identiteit

Het bepalen van een identiteit voor uw organisatie en het creëren van een levendig DNA kan soms een lastige klus zijn. Hoe omschrijf ik het kloppende hart voor mijn bedrijf?

Secuzorg kan u hierin richting geven en uw organisatie op koers brengen. Om zo een actieve feeling met uw organisatie te ontwikkelen, naast een gedragen visie voor op de lange termijn.

Certificering

Secuzorg bezit de kennis, ervaring en ingangen om uw bedrijf samen met u richting een certificering te begeleiden. Het eindresultaat is een heus keurmerk waarmee u de activiteiten van uw organisatie waarborgt en kunt vanuit de overtuiging dat datgeen wat u doet, goed is.
Wij certificeren zelf niet maar brengen u graag in contact met de daartoe bevoegde organisaties en voorzien u graag van de benodigde input en informatie alvorens u een audit uit laat voeren.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Als zorgaanbieder bent u verplicht een kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren op basis van de welbekende plan-do-check-act cyclus. HKZ, ISO en Prezo zijn bekende systemen die uw organisatie ondersteunen in het waarborgen van kwaliteit. Ook geven deze u de juiste stimulans om richting te geven, een plan te maken, te handelen en te evalueren.
Secuzorg trekt graag met u op in de praktijk en kijkt graag met u mee bij de implementatie van de cyclus en de uitvoer daarvan

Verbinding en netwerk

Het team van Secuzorg heeft een groot netwerk aan partners en partijen waarmee we u graag in verbinding zetten. Ondernemen in de zorg en hulpverlening is een groot goed, maar ook absoluut een verantwoordelijke en zwaarwegende taak.

Het hebben van een netwerk wat begrijpt waar uw organisatie voor staat, dit een warm hart toedraagt en waar gedegen en betrouwbare kennis heerst kan u een heerlijk gevoel geven om soms eens tegenaan te leunen om nieuwe moed en inspiratie uit te putten.  

Crisismanagement en conflicthantering

Conflicten herkennen we allemaal en is ons allemaal wel eens overkomen. Als organisatie zult u ongetwijfeld uw beste beentje voor zetten om een conflict professioneel, zakelijk en gedegen op te lossen. Het kan u overkomen dat dit niet meer lukt en dat emotie de overhand neemt. Dit kan voorkomen in interne sferen binnen uw organisatie maar zo ook in contact met externe personen of partijen. Secuzorg staat u graag bij om de situatie onafhankelijk en neutraal tot een goed einde te leiden.

Binnen de zorg kunnen we te maken krijgen met crisissituaties. Soms vraagt dit van u als verantwoordelijke bestuurder of leidinggevende “alle zeilen bij” om de situatie in de praktijk in goede banen te leiden. Het kan voorkomen dat u hierdoor niet meer toekomt aan een volledige monitoring van de situatie in zijn geheel, of in het schakelen en managen van de situatie. Wanneer dit het geval is kunt u Secuzorg inschakelen en leunen op het daadkrachtig en doortastend handelen van onze professionals.

Toezicht en inspectie

Toezichthouders en de IGJ toetsen uw organisatie op basis van wet- en regelgeving. Hier bestaan kwaliteitskaders voor. Hier komt veel bij kijken en het proces vraagt een uiterste nauwkeurigheid in communicatie.
Secuzorg kijkt graag met u mee, voorziet u van de juiste documentatie en neemt waar nodig de communicatie met toezichthouders van u over.
Als einddoel zorgen wij ervoor dat uw organisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving, voldoet aan alle normen volgens de kwaliteitskaders zodat u met volle overtuiging verder kunt bouwen aan uw organisatie en dienstverlening.