info@secuzorg.nl
1612-3456789
info@secuzorg.nl

Onze diensten

Wat doen wij?

  1. Scholing

Wij verzorgen twee soorten cursusdagen.

Wij hebben een introductie cursus om zorgverleners bekend te maken met de wereld van regels en van het toezicht hier op. Aan het eind van zo’n cursus heeft u een beeld van de regels die er zijn en hoe er op wordt toegezien dat deze worden nageleefd. Ook heeft u dan een beeld van de systemen die er zijn om de kwaliteit van de zorg die u verleent te borgen.

Ook hebben wij een verdiepingscursus. Hier gaan wij dieper in op regels en kwaliteitssystemen. Aan het eind van zo’n cursus weet u aan welke regels u moet voldoen en welk systeem u kunt invoeren om de kwaliteit van uw zorg te borgen.

  • Begeleiding

Om aan de regels die er zijn te voldoen moet u vaak uw manier van werken aanpassen. Dat gaat niet zomaar van de ene op de andere dag. Graag helpen wij u hierbij.

Ook ondersteunen wij u bij het invoeren van een kwaliteitssysteem en het verkrijgen van certificering.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat u goed voorbereid wilt zijn op een bezoek van een toezicht­houdende instantie. Wij hebben de nodige kennis in huis om u ook daarbij te ondersteunen.

Elke situatie is anders en vraagt om een eigen aanpak. Daarom bieden wij voor deze vorm van onze dienstverlening een maatwerktraject aan. Van te voren gaan wij met u in gesprek om met u af te stemmen hoe wij u het beste kunnen begeleiden.

  • Nazorg

Na het bezoek van een toezichthoudende instantie zullen er altijd punten zijn waarop u uw organisatie moet verbeteren. Of u zich hier nu optimaal op hebt voorbereid of helemaal niet.

In alle gevallen kunnen wij u begeleiden om te voldoen aan de eisen die de toezichthouder stelt.

Ook hier is sprake van maatwerk en stemmen wij de begeleiding die wij nodig vinden van tevoren met u af.