Wilt u weer grip krijgen
op de zorg die u biedt?

 

Kies voor SecuZorg!

Lorem ipsum dolorsitamet, consecteturadi piscingelit, seddoeius modte mpor incidid untut
laboreet dolorema gna aliqua. Utenim adminim veniam, com modocons equat.

Lorem ipsum dolorsitamet,consecteturadipisicingelit,
seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdolore
magnaaliqua.
Vuluw mailadresin Verzend

Onze missie

  • herstel van de organisatie en de betrokken mensen bij conflicten.
  • het aanbrengen van kwaliteitssystemen in de kleinschalige zorg, die ervoor zorgen dat verantwoord en geborgd word gewerkt, zodat zorg op maat geleverd kan worden in een veilige en stabiele omgeving.
  • het voorbereiden voor certificering, zodat uw zorg officieel erkend wordt.
  • een constructieve en opbouwende samenwerking tussen zorgverlener en financiers, toezichthoudende instanties, gemeenten en inspecteurs.
  • hulpverlenende organisaties die in staat zijn om op autonome wijze zorg te leveren volgens eigen identiteit.

We denken mee

We hebben een groot netwerk

We zijn er vroeg bij

Wat mag je van ons verwachten?
Wanneer schakel je SecuZorg in?

 

uioNEf hoiwueh iwuefwe

weoiruoangrewawegaewrg

awergaewrgsaerhsaehasetjh

Ons team

Ik heb hart voor zorgvragers. Zij zitten vaak in een kwetsbare positie. Vooral als van buitenaf inbreuk wordt gemaakt op hun leefsituatie, hebben zij bescherming nodig. Daar zet ik me graag voor in.

Anneke van Putten

Mij drijft de bijzondere kracht van de klein­schalige zorg. In het bijzonder binnen deze zorg is het mogelijk om zeer zorgvuldig de zorg­behoeftes te beantwoorden met maatwerk oplossingen.

Boudewijn Vlot

In mijn leven heb ik steeds meer passie gekregen voor het kleinschalige. Ik geloof dat in onze maatschappij behoefte is aan kleinschalige zorg die helemaal toegesneden is op de zorgvrager.

Henk Vrijhof