info@secuzorg.nl
1612-3456789
info@secuzorg.nl

Onze missie

Wat drijft ons

Heel veel kleinschalige voorzieningen voor begeleid wonen worden met bezieling gerund. Dat geeft duidelijk meerwaarde aan de zorg die men verleent.

Maar… er is ook regelgeving. Men ervaart vaak dat die roet in het eten gooit.

Daar willen we verandering in brengen. Door te laten zien hoe je die regels júist kunt inzetten voor kwalitatief verantwoorde zorg.

Op regelgeving wordt toezicht uitgeoefend. Het is alleen zo jammer dat regelmatig conflicten tussen toezicht­houders en hulpverleners ontstaan.

Als Secuzorg willen wij hier graag op inspringen. We bieden ons namelijk aan als verbindende schakel. Want wij begrijpen én spreken de taal van beide partijen.

Cliënten die zorg ontvangen, verdienen de best mogelijke zorg. Investeringen in kwaliteit en professionaliteit hierin zijn het meer dan waard.

Wij van SecuZorg zijn gedreven om daarin hét verschil te maken. Mét en voor elkaar.

Waar staan wij voor

Secuzorg staat voor een stabiele, vlotte en betrouwbare aanpak om de kwaliteit van zorg naar een hoger en verantwoord niveau te tillen.

Wij gaan voor:

  • herstel van de organisatie en de betrokken mensen bij conflicten.
  • het aanbrengen van kwaliteitssystemen in de kleinschalige zorg, die ervoor zorgen dat verantwoord en geborgd word gewerkt, zodat zorg op maat geleverd kan worden in een veilige en stabiele omgeving.
  • het voorbereiden voor certificering, zodat uw zorg officieel erkend wordt.
  • een constructieve en opbouwende samenwerking tussen zorgverlener en financiers, toezichthoudende instanties, gemeenten en inspecteurs.
  • hulpverlenende organisaties die in staat zijn om op autonome wijze zorg te leveren volgens eigen identiteit.

Dus gaan wij voor:

  • een waardevolle bijdrage in de zorg, Zodat u zorgeloos kunt zorgen.