Ons team

Anneke van Putten

Ik heb hart voor zorgvragers. Zij zitten vaak in een kwetsbare positie. Vooral als van buitenaf inbreuk wordt gemaakt op hun leefsituatie, hebben zij bescherming nodig. Daar zet ik me graag voor in.

Ik heb veel kennis van kwaliteitsmanagement. Ik heb ruime ervaring opgedaan als kwaliteit functionaris. Ik ben zeer bekend met het treffen van maatregelen zodat zorginstel­lingen voldoen aan wet- en regelgeving. Ik ben deskundig op het gebied van ISO/HKZ systematiek van kwaliteit, van (informatie)veiligheid en arbobeleid.

Ik zet dit alles graag in voor SecuZorg. Mijn rol zal zijn het maken van context- en risicoanalyses en het opstellen van hierop gebaseerde plannen van aanpak. Deze hebben concrete doelstellingen om uit impasses te komen en verbeteringen aan te brengen. Zo wil ik kwaliteit van zorg borgen. Kortom: ik draag realistische oplossingen voor nu én later aan die ik in samenwerking met de zorgverlener uitwerk.

Ik ben analytisch. Ik ga door waar anderen het opgeven. Ik houd steeds rekening met persoon­lijke omstandigheden bij het realiseren van het best mogelijke resultaat.

Wat mij in het bijzonder drijft in mijn werk is de kracht van de kleinschalige zorg.

Zeker binnen deze vorm van hulpverlening is het mogelijk om een heel precies antwoord te kunnen geven op de zorgbehoeftes van de cliënt. Het leveren van maatwerk is binnen de hupverlening het mooiste wat er is.

Vanuit mijn rol als zorgondernemer heb ik ervaren hoe belangrijk het is om nauwkeurig te werk te gaan, kwaliteit te borgen, inspectie-proof te zijn en ons bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid.

Dit geeft zelfvertrouwen  en overtuiging in ons werk, wat bijdraagt aan het neerzetten van een optimaal leefklimaat voor cliënten.

Zorgverleners en ondernemers krijgen vaak veel op hun bord. De verantwoordelijkheid is groot en soms drukt deze zwaar op onze schouders.

Zeker wanneer het even niet lukt en wanneer de regeldruk te hoog is opgelopen.

Graag kom ik naast je staan en zet ik mijn overtuigingen, humor en gedrevenheid in om jou als hulpverlener of ondernemer weer in je kracht te zetten. 

Boudewijn Vlot

Henk Vrijhof

In mijn leven heb ik steeds meer passie gekregen voor het kleinschalige. Ik geloof dat in onze maatschappij behoefte is aan kleinschalige zorg die helemaal toegesneden is op de zorgvrager.

In mijn studie ontwikkelingseconomie heb ik veel kennis opgedaan over het runnen van klein­schalige ondernemingen. Tijdens mijn werk bij een lokale Rabobank heb ik het nodige geleerd op het gebied van begeleiden van kleinschalige ondernemingen in moeilijk­heden. Ook werkte ik voor het bestuur van deze bank. De secretariële werkzaamheden die ik daarvoor verrichtte, brachten met zich mee dat ik mij steeds dienst­baar moest opstellen en rekening moest houden met de behoeften van het bestuur en de directeur waar ik voor werkte. Op het gebied van ontzorgen hoef je mij dus niets te leren.

Met deze houding wil ik mijn kennis van financiële zaken graag inbrengen. Ik wil zo zorg­verleners helpen bij het managen van de financiële kant van hun bedrijf.
Mensen vinden mij serieus en integer. Mijn humor maakt ze vaak aan het lachen, juist wanneer we heel serieuze zaken bespreken.