info@secuzorg.nl
1612-3456789
info@secuzorg.nl

Ons team

Anneke van Putten

Ik heb hart voor zorgvragers. Zij zitten vaak in een kwetsbare positie. Vooral als van buitenaf inbreuk wordt gemaakt op hun leefsituatie, hebben zij bescherming nodig. Daar zet ik me graag voor in.

Ik heb veel kennis van kwaliteitsmanagement. Ik heb ruime ervaring opgedaan als kwaliteits­functionaris. Ik ben zeer bekend met het treffen van maatregelen zodat zorginstel­lingen voldoen aan wet- en regelgeving. Ik ben deskundig op het gebied van ISO/HKZ systematiek van kwaliteit, van (informatie)veiligheid en arbobeleid.

Ik zet dit alles graag in voor SecuZorg. Mijn rol zal zijn het maken van context- en risicoanalyses en het opstellen van hierop gebaseerde plannen van aanpak. Deze hebben concrete doelstellingen om uit impasses te komen en verbeteringen aan te brengen. Zo wil ik kwaliteit van zorg borgen. Kortom: ik draag realistische oplossingen voor nu én later aan die ik in samenwerking met de zorgverlener uitwerk.

Ik ben analytisch. Ik ga door waar anderen het opgeven. Ik houd steeds rekening met persoon­lijke omstandigheden bij het realiseren van het best mogelijke resultaat.

Mij drijft de bijzondere kracht van de klein­schalige zorg. In het bijzonder binnen deze zorg is het mogelijk om zeer zorgvuldig de zorg­behoeftes te beantwoorden met maatwerk oplossingen. Het leggen van verbindingen tussen alle betrokken partijen maakt mij enthousiast

Als pedagogisch medewerker en vervangend teamleider in de jeugdhulpverlening heb ik mijn basis gelegd in de wereld van de zorg. Nu ben ik al jaren zorgondernemer beschermd wonen. Hierbij heb ik ervaring opgedaan met het opzetten van een goed draaiend, inspectie-proof kwaliteits­systeem. Ik weet dus wat het is om een inspectie te ‘ondergaan’ en met vallen en opstaan daar positieve lering uit te trekken. Nu ben ik nog beter in staat de kwaliteit van zorg te verlenen, die zorgvragers nodig hebben.

Met deze ervaring help ik graag zorgverleners die te maken krijgen met inspecties. Als je het dan even niet meer helemaal ziet zitten, kom ik graag naast je staan om je te helpen de draad weer op te pakken.

Ik ben een echt mensen-mens. Ik heb mensen snel door. Dankzij mijn gevoel voor humor kan ik situaties goed relativeren.

Boudewijn Vlot

Henk Vrijhof

In mijn leven heb ik steeds meer passie gekregen voor het kleinschalige. Ik geloof dat in onze maatschappij behoefte is aan kleinschalige zorg die helemaal toegesneden is op de zorgvrager.

In mijn studie ontwikkelingseconomie heb ik veel kennis opgedaan over het runnen van klein­schalige ondernemingen. Tijdens mijn werk bij een lokale Rabobank heb ik het nodige geleerd op het gebied van begeleiden van kleinschalige ondernemingen in moeilijk­heden. Ook werkte ik voor het bestuur van deze bank. De secretariële werkzaamheden die ik daarvoor verrichtte, brachten met zich mee dat ik mij steeds dienst­baar moest opstellen en rekening moest houden met de behoeften van het bestuur en de directeur waar ik voor werkte. Op het gebied van ontzorgen hoef je mij dus niets te leren.

Met deze houding wil ik mijn kennis van financiële zaken graag inbrengen. Ik wil zo zorg­verleners helpen bij het managen van de financiële kant van hun bedrijf.
Mensen vinden mij serieus en integer. Mijn humor maakt ze vaak aan het lachen, juist wanneer we heel serieuze zaken bespreken.